Verksamhet

Startsida Referenser Leif Lövström Länkar

Lövström Miljökonsult har allsidig kompetens för det mindre företagets miljöproblem.

Jag utför bl.a. miljöutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljörevision men kan också ta fram informationsmaterial, t.ex. broschyrer, nyhetsbrev, miljöredovisningar, kursdokumentation m.m. Jag kan också hjälpa till med miljöutbildning. Ett nytt verksamhetsområde är rådgivning om hur man kan anpassa sin verksamhet för minskad påverkan på jordens klimat.

Leif Lövström är delägare i miljökonsultbolaget GreenIT AB som specialiserar sig på kopplingen mellan IT och miljö.


Tillbaka

blågrön linje

Lövström Miljökonsult
Telefon:
054-83 19 49, 070-534 81 36 (mobil)
Adress:
Visterudsgatan 17, 654 69 KARLSTAD
E-post: leif@lovstrommiljokonsult.se

Sidan är uppdaterad: 2011-01-22