Referenser

Startsida Verksamhet Leif Lövström Länkar

Leif Lövström och Lövström Miljökonsult har bland annat medverkat i nedanstående uppdrag.


Nacka kommun 2007
Förstudie åt Nacka kommun om konsekvenser av framtida klimatförändringar.
Referens: Guldbrand Skjönberg, 08-718 93 80
  2003-2005
Projektledare för Karlstads stifts miljö- och rättviseprojekt Himlajord.
Referens: Ove Nystrand, tel. 054-17 24 64
Nacka kommun

1999-2002
Olika uppdrag åt Miljö & Stadsbyggnad, Nacka kommun.
- Projektledare för Miljö- och hälsoskydds tillsynsplanering 2002.
- Miljökonsekvensbeskrivning av planprojekt åt Plan och exploatering.
- Upphandlingsunderlag av kvalitets- och miljöledningssystem på Miljö & Stadsbyggnad.
- Olika kvalificerade utredningar för att förbättra beslutsunderlaget för miljö- och hälsoskyddsärenden.

  1999-2001
Artiklar i Naturvårdsverkets engelska nyhetsbrev Enviro Report.
Referens: Peter Hanneberg, EnviroPen, 08-716 54 02
  1999
Artikel om IT och miljö ("Nätet är svanmärkt") i Internetworld nr 10.
Referens: Nicklas Mattsson
1998-1999
Goda exempel-texter om IT och Miljö åt Telia.
Referens: Tore Davidsson 08-713 64 03
Miljö & Hälsa 1990-1999
Produktion av Tidningen Miljö & Hälsa, en rikstäckande yrkestidnng för miljötjänstemän- och politiker.
Referens: Ulf Hedman
IT och miljön - en samling goda exempel

 

1996/97
Research och produktion av IT-kommissionens Rapport 4/97 "IT och miljön - en samling goda exempel" (SOU 1996:178) (pdf).

1997
Miljörevision av TV4:s miljöprogram.
Referens: Elisabeth Norman.
Lifestyle and environment - konferensdokumentation 1996
Framställning av konferensdokumentation för den engelskspråkiga konferensen "Lifestyle and environment - What can we as individuals do in the Baltic Region?"
Referens: Guldbrand Skjönberg, Nacka kommun, tfn: 08-718 00 00.
Miljörevision Områdesförvaltningen Sicklaön 1995
Miljörevision av kommunal förvaltning, Områdesförvaltningen Sicklaön i Nacka, totalt ca 60 arbetsplatser.
Referens: Kersti Gudheimsson, tfn: 08-718 00 00.

Tillbaka

blågrön linje

Lövström Miljökonsult
Telefon:
054-83 19 49, 070-534 81 36 (mobil)
Adress:
Visterudsgatan 17, 654 69 KARLSTAD
E-post: leif@lovstrommiljokonsult.se

Sidan är uppdaterad: 2007-09-22